Faste priser 2019 / 2020

Service luft - luft

Varmepumper privat alle merker.

Forebyggende vedlikehold av anlegg med full rens på innedel, sjekk av temperatur og kuldemedium.  Det kan være nødvendig å bytte ut noen filter eller andre reservedeler. Denne tileggskostnaden avtales.

NOK 1700

Service luft - vann

Varmepumper privat alle merker.  

Forebyggende vedlikehold av anlegg med full rens på innedel, sjekk av temperatur og kuldemedium. Det kan være nødvendig å bytte ut noen filter eller andre reservedeler. Denne tileggskostnaden avtales.

NOK 2500

Service væske - vann

Varmepumper privat alle merker.

Forebyggende vedlikehold av anlegg med full rens på innedel, sjekk av temperatur og kuldemedium. Det kan være nødvendig å bytte ut noen filter eller andre reservedeler. Denne tileggskostnaden avtales. 

NOK 2750

Standard montasje

Varmepumper privat alle merker.

Standard montasje inneholder følgende:
Kjølerør, kabler og avløp lagt inne i Uv-bestandige plastkanaler ute.
Rørlengde er maks 4 meter. Innedel monteres mot yttervegg og utedel monteres på veggbrakker bakkehøyde.
Anleggene kobles, vakuumeres og igangsettes iht fgas direktivet.
Vi legger opp elektriske kabler mellom inne og utedel. 

El.tilførsel til varmepumpe er tillegg.  Se fastpris El. tilførsel.

NOK 5900

Fastpris El. tilførsel 

varmepumper privat alle merker

Sikring på 10 eller 16 amp med jordfeilbryter monteres av vår godkjente elektriker.

Fastprisen inneholder. timer, deler og kabel opptil 15 meter fra elskap til varmepumpe.


NOK 5500

                                             Kontakt oss for mer informasjon om våre priser.