industri modeller

Vegg , gulv eller takmodell med stor lluftmengde. 

Kjøle og varmekapasitet opptil 20kW

Takmodell med stor luftmengde. kan tilkobles ventilasjonskaneler.

Kjøle og varmekapasitet opptil 20kW

Avfukter  fra fra 16 til 45 liter pr døgn.

Kan kobles mot avløp for varig drift.