Luft - vann fra 1 - 14kW

  • Vanntemp opptil 50 grader uten el-tilskudd.
  • Ferdig montert energimåler.

Luft - vann fra 4 - 14 kW

  • Vanntemp opptil 80 grader.
  • Anlegget passer best til utbytting av radiatoranlegg eller anlegg med mye tappevann.Luft - vann 1 - 16 kW

  • Vanntemp opptil 45 grader.
  • Anlegget er såkalt monoblock.