Sprit for borehull eller jordvarme ALCOCOOL KBS 33% (HX35) 25Ltr

ALCOCOOL KBS 33% (HX35) 25 Liter pr kanne

Bruksområder:
Kald side på varmpumpesystemer, idrettbaner og gatevarme.
HX 35 er ferdig blandet til -17,5 gr.

Direkte fra produsent. 


HX 35
Kuldebærer for varmepumper og kjøleanlegg
HX er et ferdigblandet etanolbasert produkt beregnet for kuldebærer i sekundærkretsen i varmepumpesystemer og kjøleanlegg
HMS-DATABLAD

Innhold
HX35 inneholder blåfarget denaturert etanol med alkoholstyrke 35 % (vol.) Produktet benyttes ufortynnet. HX35 er frostsikret til -17,5° C med flammepunkt på 27° C.

Brukervennlig
Alle HX produkter er tilsatt farge for at brukeren enkelt skal kunne se at blandingen er homogen. Arcus har utviklet et eget apparatur for bransjen som enkelt måler frostsikring.

Miljø og sikkerhet
HX 35 inneholder denaturert fermentert etanol basert på fornybare råvarekilder (landbruk, skog). Ved riktig bruk er produktet ikke helseskadelig og det er raskt biologisk nedbrytbart. Etanol har ikke sensibiliserende (allergifremkallende) egenskaper.

Spesifikasjoner
Konsentrasjon 35 % (vol.)
Tetthet 0,955 kg/dm3
Flammepunkt 27° C
Kokepunkt 83,7° C
Frysepunkt -17,5° C

kr 750,00