Kvalitet varmepumper fra DAIKIN

 • DAIKIN EMURA II
  • Designmodel /lav lyd
  • Yter 5.5 kW v/÷7 ˚C ute
  • Bevegelsessensor
  • Netto kr 24.500,-
 • DAIKIN Standard Gulv II
  • Meget lav lyd innedel
  • Yter 4.7kW v/÷7 ˚C ute
  • Dobbeltblåsende
  • Netto kr 23.500,-

DAIKIN ALTHERMA LT / VEGG

 • Uten tank.
 • fra 4- 16 kW 1 fas 230 Volt
 • Energimåler innebygget
 • Perfekt mot El kjel- systemer
 • Priser fra 65.000,-
 • DAIKIN Moskus 035 
  • Markedets minste innedel
  • Yter 4,2 kW v/÷15 ˚C ute
  • Mer miljøvennlig gass
  • Netto kr 16.500,-

Alle anlegg selges pluss montasje. Vi tar kr 4900,- for en standard montasje. Denne inneholder følgende: Kjølerør, kabler og avløp lagt inne i Uvbestandige plastkanaler ute. Rørlengde er maks 4 meter. Innedel monteres mot yttervegg og utedel monteres på veggbrakker bakkehøyde. Anleggene kobles, vakuumeres og igangsettes iht fgas direktivet. Vi legger opp elektriske kabler mellom inne og utedel. El.tilførsel til varmepumpe er tillegg. Vi har fast tilegg på elektrisk tilførsel om dette ønskes.

Ta kontakt for en gratis befaring

DAIKIN ALTHERMA LT / TANK

 • Opptil 400ltr Varmtvann
 • fra 4- 16 kW  1 fas 230 Volt
 • Energimåler innebygget
 • Mot gulvvarme eller radiatorer
 • Priser fra 72.000,-

DAIKIN ALTHERMA HT / Høyt temp

 • Opptil 80 grader uten el-batteri
 • Rehablitering av oljekjel for radiatorer anlegg
 • 3 modeller 11, 14 og 16 kW
 • Priser fra 125.000,-

Væske - vann varmepumper

Mot Energibrønner, Jordvarme, eller sjø

DAIKIN Altherma GS Væske-vann

 • Innebygget 180ltr VVB
 • fra 3- 13  kW 
 • Inverter kompressor
 • Mot gulvvarme eller radiatorer
 • Priser fra 98.000,-

Jordvarme

Her er ca 600 mtr rør lagt frostfritt, rør er fylt med glykol.

Dette systemet blir benyttet hos en av våre kunder med god erfaring.


Energi brønn

Vi leverer systemer ferdig med Energibrønn ferdig boret.                         KONTAKT OSS FOR GRATIS BEFARING